GHAZI AMANULLAH KHAN REGIONAL ONE-DAY TOURNAMENT

MIS-E-AINAK

Gulbadin Naib
Rahman Gurbaz
Shahid Mandozai
Rahmat Shah
Rahmat Sahak
Ehsan Mangal
Asadullah
Fazal Niazai
Farid Zargar
Zia Akbar
Nasir Totakhil
Shapoor Zadran
Zia-ur-Rahman
Nawaz Khan
Zahir Khan
Afsar Zazai
Noor Ali Zadran
Naveed Obaid

SPEENGHAR

Mohammad Shahzad
Najib Tarakai
Shabir Noori
Ikram Ali Khail
Bahir Shah
Zahidullah
Tahir Khan
Tariq Stanikzai
Samiullah Shinwari
Zamir Khan
Qais
Zahir Shahzad
Fareed Ahmad
Aftab Alam
Wafadar
Mohammad Ishaq
Nqib Nangarharai
Azmatullah