Top Run Scorers List || AbdaliFCT2017

No Batsman Name Scores
1 Baheer Mehboob 909
2 Rahmatullah Sahak 398
3 Nasir Omar 396
4 Haji Murad (WK) 389
5 Karim Sadiq 381
6 Bahar Shinwari 314
7 Khaibar Omer 308
8 Rahim Mangal 289
9 Shaukat Zaman * 275
10 Fazal Zazai 272